TEL: +420 244 090 443

Griego

Pomerne nová americká značka Griego ponúka širokú škálu nátrubkov na dychové nástroje (trombón, bastrombón, trúbka, eufónium), vhodných pre hráčov klasických ansámblov, dychových orchestrov a jazzových hudobníkov a sólistov. Veľký podiel na konečnej podobe/dizajne jednotlivých produktov má vďaka prístupu značky spätná väzba (nápady/skúsenosti) od hudobníkov z celého sveta vrátane mnohých renomovaných hráčov.

späť na značky